Vaxning

Hela ben 500:-                            
Halva ben inkl knän 450:-    
Överläpp och haka 250:-
Halva armar 320:-